Menu

– Top Ten Travel luôn cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Úc bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Úc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Úc.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Úc.

– Giá từ:  4.990.000 VND
– Thời gian làm:
14 ngày
– Loại visa: 6 tháng nhiều lần
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú: Chứng minh tài chính

– Giá từ:  4.990.000 VND
– Thời gian làm: 14 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú:
Ghi chú: Chứng minh tài chính

– Giá từ: 4.990.000 VND
– Thời gian làm:
14 ngày
– Loại visa: 6 tháng nhiều lần
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú:

– Giá từ: 4.990.000 VND
Thời gian làm:14 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng

– Giá từ: 4.990.000 VND
– Thời gian làm14 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng

– Giá từ:  4.990.000 VND
– Thời gian làm: 14 ngày

– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú:

Scroll To Top