Menu

– Top Ten Travel luôn cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Hàn quốc bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Hàn quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hàn quốc.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Hàn quốc.

– Giá từ: 2.500.000 VND
– Thời gian làm:
10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú:
30 ngày
Ghi chú:
Toàn bộ hồ sơ phải gửi về bản gốc để có thể xin visa

– Giá từ: 2.500.000 VND
– Thời gian làm: 8  ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
Ghi chú:

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm: 5 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Thư mời bản gốc (tiếng Anh / Hàn)

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu gốc của vợ / chồng người Việt Nam

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 
– Ghi chú: Thư mời bản gốc

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu gốc còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:
10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú:
30 ngày
– Ghi chú:
Thư mời bản gốc tiếng Hàn/Anh

Scroll To Top