Menu

– Top Ten Travel cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Chi phí Visa tại Top Ten Travel sẽ cao hơn so với chi phí trực tiếp làm tại đại sứ quán, bởi vì chúng tôi cam kết cung cấp những giá trị bổ sung cho khách hàng không chỉ được nêu trong trang web chính thức của đại sứ quán, bao gồm: dịch vụ tư vấn điều kiện nộp visa, thủ tục hồ sơ nộp visa, dịch vụ gửi visa tận nhà và các dịch vụ khác liên quan đến visa.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa.

– Giá từ: 2.520.000 VND
– Thời gian làm:
8 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú:
30 ngày
– Ghi chú:
Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

– Giá từ: Liên hệ 
Thời gian làm:
21 ngày
– Loại visa: 10 năm nhiều lần
– Thời gian lưu trú:
6 tháng

– Giá từ: 4.900.000 VND
– Thời gian làm:
– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.500.000 VND
– Thời gian làm:
10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú:
30 ngày
Ghi chú:
Toàn bộ hồ sơ phải gửi về bản gốc để có thể xin visa

– Giá từ: 4.500.000 VNĐ
– Thời gian làm: 7 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 15 – 60 ngày
– Ghi chú

– Giá từ: 5.985.000 VND
– Thời gian làm:
36 ngày
– Loại visa: Du lịch, 6 tháng nhiều lần
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự

– Giá từ: 4.998.000 VND 
– Thời gian làm:
21 ngày
– Loại visa: Quá cảnh (3 tháng 1 lần)
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự

– Giá từ: 3.150.000 VND
– Thời gian làm:
– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú:

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:
10 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú:
30 ngày
– Ghi chú:
Thư mời bản gốc tiếng Hàn/Anh

– Giá từ: 3.150.000 VND 
– Thời gian làm:
8 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

– Giá từ: 4.990.000 VND
Thời gian làm:14 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú: Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng

– Giá từ: 4.900.000 VND 
– Thời gian làm:
– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 4.900.000 VND 
– Thời gian làm:

– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:
– Ghi chú:

– Giá từ: 4.900.000 VND 
Thời gian làm:
Loại visa:
Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 4.900.000 VND
– Thời gian làm: 7 ngày
– Loại visa: 3 tháng 1 lần
– Thời gian lưu trú: 30 ngày
– Ghi chú:

Scroll To Top