Menu

Lịch khởi hành Singapore – Malaysia

SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ

>> Xem Chương Trình Tour >>

LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 06 – 07/2014

KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ (vnd/k) GHI CHÚ
THÁNG 6/2014
10/6 – 15/6/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
17/6 – 22/6/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
24/6 – 29/6/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
THÁNG 7/2014
8/7 – 13/7/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
15/7 – 20/7/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
22/7 – 27/7/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000
29/7 – 3/8/2014 6 ngày 5 đêm 12.900.000

 

Scroll To Top