Menu

Lịch khởi hành Thái Lan Tháng 7 – 11/2014

BANGKOK – PATTAYA 6N5Đ

>> Xem Chương Trình Tour >>

LỊCH KHỞI HÀNH TỪ THÁNG 07-11/2014

KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ (vnd/k) GHI CHÚ 
THÁNG 7/2014
2/7 – 7/7     ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000
7/7 – 12/7    ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000
8/7 – 13/7    ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000   Hàng không Turkish Airlines
9/7 – 14/7    ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000   Hàng không Turkish Airlines
11/7 – 16/7  ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000
15/7 – 20/7  ( 20:45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000   Hàng không Turkish Airlines
19/7 – 24/7  ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000   Hàng không Turkish Airlines
22/7 – 27/7 ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000
24/7 – 29/7  ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.200.000   Hàng không Turkish Airlines
27/7 – 31/7  ( 20:45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.100.000   Hàng không Turkish Airlines
THÁNG 8/2014
 2/8 – 6/8    (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm  6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
 5/8 – 10/8  (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm  6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 9/8 – 14/8  (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 12/8 – 17/8 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 15/8 – 20/8 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
20/8 – 24/8 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
22/8 – 27/8 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 27/8 – 31/8 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.500.000  Hàng không Turkish Airlines
THÁNG 9/2014
 2/9 – 7/9     (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 6/9 – 10/9   (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
 10/9 – 15/9 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 16/9 – 21/9 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 24/9 – 28/9 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
THÁNG 10/2014
 1/10 – 5/10    (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
 7/10 – 12/10  (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 11/10 – 16/10 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 14/10 – 19/10 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
 17/10 – 22/10 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 24/10 – 29/10 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 30/10 – 2/11   (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.100.000  Hàng không Turkish Airlines
THÁNG 11/2014
 4/11 – 9/11    (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 11/11 – 16/11 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 18/11 – 23/11 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines
 25/11 – 30/11 (20:25  –  15h35 )  6 ngày 5 đêm   6.200.000  Hàng không Turkish Airlines

 

Scroll To Top