Menu

Lịch Khởi Hành Tour Thái Lan Tháng 5 – 7/25014

BANGKOK – PATTAYA 6N5Đ

>> Xem Chương Trình Tour >>

LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 05 – 07/2014

KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ (vnd/k) GHI CHÚ
THÁNG 5/2014
03/5 – 08/5 ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
08/5 – 13/5 ( 20: 45 – 16: 25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
13/5 – 18/5 ( 20: 45 – 16: 25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
20/5 – 25/5 ( 20: 45 – 16: 25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
28/5 – 2/6 ( 20: 45 – 16: 25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
THÁNG 6/2014 – MÙA HÈ SÔI ĐỘNG
07/6 – 12/6 ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
14/6 – 19/6 ( 17:20 – 15:20) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
17/6 – 22/6 ) ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
24/6 – 29/6 ( 17:20 – 19:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
THÁNG 7/2014
2/7 – 7/7 ( 20: 45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
7/7 – 12/7 ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
11/7 – 16/7 ) ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
15/7 – 20/7 ( 20:45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
22/7 – 27/7 ( 17:20 – 15:20 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000
29/7 – 3/8 ( 20:45 – 16:25 ) 6 ngày 5 đêm 6.700.000

 

Scroll To Top