Menu

– Top Ten Travel luôn cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Canada bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Canada, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Canada.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Canada.

- Giá từ: Liên hệ  - Thời gian làm: 21 ngày - Loại visa: 10 năm nhiều lần - Thời gian lưu trú: 6 tháng
- Giá từ: 6.300.000 VND - Thời gian làm: 21 ngày - Loại visa: 3 tháng 1 lần - Thời gian lưu trú: - Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự
- Giá từ: 5.985.000 VND - Thời gian làm: 21 ngày - Loại visa: 6 tháng nhiều lần - Thời gian lưu trú: - Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự
- Giá từ: 5.985.000 VND - Thời gian làm: 36 ngày - Loại visa: Du lịch, 6 tháng nhiều lần - Thời gian lưu trú: - Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự
- Giá từ: 4.998.000 VND  - Thời gian làm: 21 ngày - Loại visa: Quá cảnh (3 tháng 1 lần) - Thời gian lưu trú: 30 ngày - Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự
- Giá từ: 4.998.000 VND  - Thời gian làm: 21 ngày - Loại visa: Công tác - Thời gian lưu trú: 30 ngày - Ghi chú: Chưa bao gồm phí lãnh sự
Scroll To Top