Menu

– Top Ten Travel luôn cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Italia bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Italia, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Italia.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Italia.

– Giá từ: 2.700.000 VNĐ
– Thời gian làm: 15 ngày
– Loại visa: Schengen
– Mục đích: Du lịch, tham quan
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.700.000
– Thời gian làm: 15 ngày
– Loại visa: Schengen
– Mục đích: Du lịch, tham quan
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.700.000
– Thời gian làm: 15 ngày
– Loại visa: Schengen
– Mục đích: Công tác,Thương mại
– Thời gian lưu trú:

– Giá từ: 2.700.000
– Thời gian làm: 15 ngày
– Loại visa: Schengen
– Mục đích: Thăm thân nhân, bạn bè.
– Thời gian lưu trú

Scroll To Top