Menu

– Top Ten Travel luôn cam kết cung cấp các dịch vụ về Visa Trung quốc bao gồm: dịch vụ tư vấn làm visa Trung quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Trung quốc.
– Top Ten Travel là công ty cung cấp dịch vụ, không phải là văn phòng đại diện hoặc cơ quan ủy quyền của bất cứ lãnh sự quán nào.
– Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên hệ thống website khi có bất kỳ thông tin thay đổi gì. Quý khách có thể trực tiếp đến lãnh sự quán để tự xin visa Trung quốc.

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:

– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Ghi chú:

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:

– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Ghi chú:

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:

– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Ghi chú:

– Giá từ: Liên hệ
– Thời gian làm:

– Loại visa:
– Thời gian lưu trú:

– Ghi chú:

Scroll To Top